Quy định đăng bài gái gọi trên cộng đồng

Để quý nhà cung cấp cũng như các dịch vụ tự do hiểu rõ hơn về quy định đăng bài tại diễn đàn gọi gái, chúng tôi xin đưa ra những yêu cầu dành cho các bài giới thiệu hàng họ, cụ thể như sau:

Tiêu đề bài viết:

Tiêu đề bài viết cần có đầy đủ thông tin về toàn bộ nội dung bao gồm giá và vị trí trong dấu [ …] .

Ví dụ tiêu đề chuẩn: [ 460 Nguyễn Trãi ] [ 500K ] Em Hương Ly mới tham gia cùng cộng đồng

Nội dung bài viết:

Bao gồm hình ảnh và nội dung tối thiểu 200 từ, không quảng cáo, spam web khác sẽ bị cấm tham gia và lock ip vĩnh viễn.